malyeuropejczyk.edu.pl

INFORMACJA.

Informujemy, że od 30 listopada 2020 roku całe przedszkole pracuje stacjonarnie.