malyeuropejczyk.edu.pl

Play, learn and grow with us!

Programy i projekty

Programy i projekty

Program Przedszkola Dwujęzycznego Mały Europejczyk zarówno w części polskiej jak i angielskiej jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej(Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

W roku przedszkolnym  2018/2019  treści programowe realizujemy  w oparciu o programy:
 1. „Dziecko w swoim żywiole”-program wychowania przedszkolnego, autorstwa A. Pawłowskiej-Niedbały, D. Kucharskiej, D. Sikory-Banasik, I. Zbroszczyk, J. Święcickiej, E. Wilkos, Grupa I, II, III.
 2. „Elementarz przedszkolaka”-program wychowania przedszkolnego- roczne przygotowanie do szkoły, autorstwa S. Doroszuk, J. Gawryszewskiej, J. Hermanowskiej, K. Kamińskiej-Dolata, Grupa IV
 3. Edukacja przedszkolna w języku angielskim ( program własny nauczania języka angielskiego)
 4. Edukacja teatralna, przyrodnicza, zdrowotna i ekologiczna ( programy własne nauczycieli)
 5. „Dziecięca matematyka” autorstwa prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej – zabawy matematyczne wspomagające rozwój umysłowy.
 6. Program przygotowania do nauki pisania i czytania Jolly Phonics
W roku przedszkolnym  2018/2019  edukację Przedszkolaków wzbogacamy o cykliczne projekty:
 1. „Bezpieczne Przedszkole”- edukacja dla bezpieczeństwa
 2. „Ogródek przedszkolaka - Our garden” – edukacja przyrodnicza
 3. „W świecie zwierząt”- edukacja przyrodnicza
 4. „Żyjemy zdrowo i wesoło” - edukacji zdrowotna
 5. „Matematyka Małego Europejczyka”- edukacja matematyczna
 6. ” W krainie kolorów”- edukacja matematyczna dla maluchów
 7. „Czytające Przedszkole”
 8. „Poznajemy polskie legendy”
 9. Seasons of the year:  Autumn, Winter, Spring, Summer
 10. Festivals: Halloween Fancy Dress Party, Christmas Fun, Easter Egg Hunt